SẢN PHẨM CHI TIẾT

Gạo Thơm Thái Lộc Phượng

Giá: 15,000 đ

Hạt Gạo Thon, Dài đều, thơm nhẹ.Khi Nấu dẻo vừa, mềm. để nguội cơm vẫn còn độ dẻo mềm. rất dể nấu

Đặt mua

 Hạt Gạo Thon, Dài đều, thơm nhẹ.Khi Nấu dẻo vừa, mềm. để nguội cơm vẫn còn độ dẻo mềm. rất dể nấu